Veterina

Veterinarski tehničari stječu široku lepezu vještina i kompetencija koje ih čine spremnima za kvalitetno obavljanje poslova u timu s doktorima veterinarske medicine. Jedan dio poslova veterinarskog tehničara odnosi se na pohranu, pripremu i primjenu veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda. 

Disciplina je povezana sa sljedećim nastavnim planovima i programima ili strukovnim kurikulumima:

  • Veterinarski tehničar

Obrazovni sektor u strukovnom obrazovanju

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Više o disciplini

Sudjeluju u izvođenju laboratorijsko-dijagnostičkih pretraga i testova te rade na poslovima reprodukcije i to umjetno osjemenjivanje životinja te pružanje pomoći životinjama pri porodu. Potrebne su im dobro razvijene komunikacijske i organizacijske vještine te izražena sklonost za rješavanje problema i stvaranje kvalitetnih međuljudskih odnosa. Inovativnost, kreativnost, empatija za životinje i njihove vlasnike ključni su atributi koje moraju posjedovati. Veterinarski tehničari mogu raditi u referentnim laboratorijima za dijagnostiku bolesti te na procjeni zdravstvene ispravnosti hrane. Rade u zoološkim vrtovima, lovištima, u skloništima za nezbrinute životinje te obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Dokumenti

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

VREMENIK NATJECANJA

TEHNIČKI OPIS – nelektorirana verzija

IZLUČNO NATJECANJE – MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

SPECIFIČNA PRAVILA DISCIPLINE – nelektorirana verzija

ŠKOLSKA GODINA 2021./2022.

VREMENIK NATJECANJA

TEHNIČKI OPIS – nelektorirana verzija

MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

 

ŠKOLSKA GODINA 2020./2021.

VREMENIK NATJECANJA

Upute za izlučna natjecanja – ažurirana nelektorirana verzija

*dopuna pod sekcijom 2.1. Specifična pravila

TEHNIČKI OPIS – nelektorirana verzija

MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.:

MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS – nelektorirana verzija

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

WorldSkills Croatia državna natjecanja

Otkrij kako se natjecati.

Skip to content