Prometna tehnologija i logistika

U disciplini Prometna tehnologija i logistika mogu se natjecati učenici koji se obrazuju za stjecanje sljedećih kvalifikacija/zanimanja: Tehničar cestovnog prometa i Tehničar za željeznički promet.

Disciplina je povezana sa sljedećim nastavnim planovima i programima ili strukovnim kurikulumima:

  • Tehničar cestovnog prometa
  • Tehničar za željeznički promet NPP

Obrazovni sektor u strukovnom obrazovanju

Promet i logistika

Više o disciplini

Tehničar cestovnog prometa prikuplja i analizira podatke o potrebama prijevoza tereta i putnika cestovnim putem, podatke o tehničkim i ekonomskim mogućnostima eksploatacije cestovnih vozila, te određuje, ili sudjeluje u određivanju, optimalnih uvjeta prijevoza. Nadalje, realizira organizaciju prijevoza u skladu s postavljenim uvjetima i pravilima. U brizi o sigurnosti i ekonomičnom održavanju i korištenju vozila, tehničar cestovnog prometa organizira ili provodi tehničke preglede vozila, registraciju vozila, osiguranje putnika, tereta i vozila, brine o pravovremenom servisiranju vozila i održavanju vozila u ispravnom stanju, nabavci rezervnih dijelova, goriva, maziva i sl.

Tehničar za željeznički promet regulira promet vlakova i željezničkih vozila na kolodvoru i na pruzi. Nadzire poslove razmještaja i pomicanja vagona i vlakova te obavlja razne transportne poslove. Regulira i osigurava vozni put vlaka, odnosno ulazak, izlazak i polazak vlakova kroz kolodvor. Stalno prati kretanje vlakova i usklađuje ih s voznim redom, dočekuje i ispraća vlakove, daje signal za polazak vlaka, organizira sastavljanje vlakova za otpremu, vodi brigu o izvršenju probnog kočenja, uvodi vlakove u promet i drugo.

Dokumenti

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.:

VREMENIK NATJECANJA

Tehnički opis – nelektorirana verzija

Model zadatka – nelektorirana verzija

ŠKOLSKA GODINA 2021./2022.:

Vremenik natjecanja

Tehnički opis – nelektorirana verzija

Model zadatka – nelektorirana verzija

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.:

WorldSkills Croatia državna natjecanja

Otkrij kako se natjecati.

Skip to content