Računovodstvo

  • Natjecanje u disciplini se ne provodi u školskoj godini 2023./2024.

Od računovođe se zahtijeva sposobnost logičko-analitičkog mišljenja, osobito pri analiziranju financijskih informacija. Mora imati smisla za računanje. Za uspješno obavljanje posla važno je dobro uočavanje detalja, primjerice pri traženju grešaka u tabličnim podacima. Važno je i dobro pisano i usmeno izražavanje, jer računovođa prosljeđuje i obrazlaže rezultate suradnicima i strankama.

Disciplina je povezana sa sljedećim nastavnim planovima i programima ili strukovnim kurikulumima:

  • Ekonomist

Obrazovni sektor u strukovnom obrazovanju

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Više o disciplini

Ekonomist prikuplja, evidentira i pohranjuje poslovne isprave u proizvodnim tvrtkama i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti (kao što su banke, osiguravajuća društva, turističke agencije, turističke tvrtke te trgovačke i ugostiteljske tvrtke). Evidentira i vodi troškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, robno i materijalno knjigovodstvo, financijsko knjigovodstvo, salda-konti kupaca i dobavljača, vodi obračun plaća, financijsko poslovanje i računovodstvo obrta u sustavu poreza na dohodak, priprema informacije za internu kontrolu, interne i eksterne korisnike, sudjeluje u izradbi poslovnih planova i analiza poslovanja. Ovlasti i odgovornosti razlikuju se ovisno o vrsti tvrtke ili organizacije te o formalnim nadleštvima, određenima unutarnjim pravilnicima.

Dokumenti

ŠKOLSKA GODINA 2021./2022.:

VREMENIK NATJECANJA

TEHNIČKI OPIS – nelektorirana verzija

MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.:

WorldSkills Croatia državna natjecanja

Otkrij kako se natjecati.

Skip to content