Održana radionica za nastavnike strukovnih predmeta i mentore

U sklopu 6. Dana strukovnih nastavnika koji se održavaju od 12. do 14. travnja 2022. u Šibeniku održana je 12. travnja 2022. radionica za nastavnike strukovnih predmeta i mentore na temu Državnog natjecanja učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2022. Osim nastavnika koji su već upoznati s cjelokupnim ciklusom natjecanja učenika i/ili trenutno jesu u ulozi mentora nekom od natjecatelja koji su se kvalificirali na državno natjecanje, radionici su prisustvovali i nastavnici koji imaju interes za buduće sudjelovanje u WorldSkills Croatia natjecanjima. Nastavnici su nakon izlaganja o samom ciklusu natjecanja, dokumentaciji, načinu ocjenjivanja/vrednovanja i ostalim važnim informacijama imali priliku postaviti pitanja i dobiti na njih konkretne odgovore.

Naša želja je da se putem radionica ovog tipa, ali i kroz sami ciklus natjecanja, sve više razvija motivacija nastavnika za sudjelovanje u natjecanju u ulozi mentora, te da prepoznaju, motiviraju, informiraju i aktivno podrže svoje učenike, buduće natjecatelje. Vjerujemo da je to vrlo važan doprinos cilju navedenom u samom nazivu projekta u okviru kojeg organiziramo WorldSkills Croatia natjecanja: Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre.

 

Skip to content