ASOO

18 prosinca 2018

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, broj, 24/10.).  Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Vizija: 
Dostupan, fleksibilan i prohodan sustav strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, temeljen na kompetencijama, u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, nositelj razvoja hrvatskoga gospodarstva i veće zapošljivosti.  

Misija: 
Naša je misija obrazovanje učiniti najsnažnijim korijenom osobnoga rasta i uspjeha.

Strateški ciljevi:

– razviti kvalifikacije temeljene na kompetencijama i rezultatima učenja
– trajno usklađivati obrazovanje s potrebama tržišta rada
– izgraditi sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost
– definirati  uloge nastavnika u sustavu orijentiranome na rezultate učenja
uspostaviti sustav osiguranja kvalitete.

Skip to content