Odluka o odabiru škola domaćina i Odluka o produženju roka prijava za škole domaćine

Agencija donijela Odluku o odabiru škola domaćina disciplina za Državno natjecanje u školskoj godini 2023./2024. i Odluku o produženju roka prijava za discipline u kojima nisu odabrane škole domaćini

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je, po isteku roka za prijave (27. ožujka 2024.) na Javni poziv za prijavu škola domaćina za Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2024., donijela Odluku o odabiru škola domaćina disciplina za Državno natjecanje u školskoj godini 2023./2024. i Odluku o produženju roka prijava za discipline u kojima nisu odabrane škole domaćini.

Rok za prijavu škola za discipline u kojima nisu odabrane škole domaćini (Kućne instalacije, CNC i CAD/CAM tehnologije, Izrada programskih rješenja i Administracija IT sustava) je petak, 5. travnja 2024.

Nepotpune prijave, kao i prijave zaprimljene nakon navedenog roka, neće se razmatrati.

Navedene odluke su dostupne i pod sekcijom Dokumenti.

 

Skip to content