7 ožujak 2019

Upute za prijavu i provedbu međusektorske smotre WSC - Elektrotehnika i računalstvo

Objavljujemo i zadnji dokument smotri WSC 2019. sektora Elektrotehnika i računalstvo. Preuzimite, proučite, prijavite se!

Na linku možete preuzeti upute smotre WorldSkills Croatia sektora Elektrotehnika i računalstvo u školskoj godini 2018./2019.

Svi zainteresirani mogu proučiti zadatak te priložiti svoj projekt na analizu prosudbenog povjerenstva koje će odabrati sudionike na državnom natjecanju i smotri WorldSkills Croatia 2019. od 26.-28. ožujka 2019. godine.