14 svibanj 2021

Rezultati i fotografije dodjele medalja WorldSkills Croatia 2021. natjecanja

Konačni rezultati Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2021.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje službene i konačne rezultate Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2021.

Pojašnjenje ocjenjivanja

Na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2019. za unos ocjena prvi put je korišten informacijski sustav koji se koristi u međunarodnim natjecanjima WorldSkills International Competition information system.

Kako bi unos podataka bio uopće moguć, prosudbena povjerenstva svake discipline trebala su razraditi tablice ocjenjivanja s nizom kriterija, podkriterija i aspekata ocjenjivanja povezanih s tehničkim opisom pojedine discipline i u postotku zadanom u specifikaciji standarda natjecateljske discipline. Tablice ocjenjivanja razrađene su prema zadanom obrascu s raspodjelom bodova unutar specifikacije standarda do mjere u kojoj je to izvedivo u praksi.

Prosudbena povjerenstva razradila su tablice ocjenjivanja s velikim brojem aspekata (najmanje jedinice koja se može ocijeniti/procijeniti) koja su uključivala dva načina ocjenjivanja: ocjenjivanje mjerenjem i ocjenjivanje prosudbom. Mjerenje prosudbom je novost koja se od prije nekoliko godina koristi na natjecanjima čiji smo model prilagodili našim mogućnostima, a zamijenilo je subjektivno ocjenjivanje. Svaki aspekt o kojem se prosuđuje procjenjuje troje ocjenjivača koji moraju istovremeno dodijeliti jednu od ocjena:

  • 0 – ispod industrijskog standarda / standarda struke
  • 1 – standard zadovoljen na minimalnoj razini
  • 2- standard zadovoljen u potpunosti
  • 3 – iznad standarda, izvanredna izrada/prezentacija

Konačna ocjena za aspekt o kojem se prosuđuje CIS izračunava po formuli:

[ocjena1 + ocjena2 + ocjena3)/9]*max_broj_bodova_aspekta

Ocjenjivanje mjerenjem uključuje mjerenje dimenzija izrade uz dopuštena definirana odstupanja, praćenje postupaka rada i operacija prema zahtjevima struke.

Transparentnost i provjera

Bodovi kod mjerenja i ocjene kod prosudbe unose se u informacijski sustav i kontroliraju dvije osobe iz prosudbenog povjerenstva te se tek na kraju natjecanja ispisuju sumarni obrasci za svakog natjecatelja i lista poretka.

Fotografije

Na sljedećoj poveznici možete pogledati fotografije osvajača medalja: https://www.flickr.com/photos/184361524@N06/albums/72157719201223989