5 veljača 2020

E-adrese škola domaćina izlučnih natjecanja

Službene prijave učenika i mentora na izlučna natjecanja mogu početi!

Na sljedećoj poveznici nalazi se Excel tablica - E-adrese škola domaćina izlučnih natjecanja putem kojih će se zaprimati službene prijave učenika i mentora na izlučna natjecanja.

U prijavi je potrebno navesti sljedeće podatke:

  • Ime i prezime učenika
  • Kvalifikacija/zanimanje učenika
  • Godina obrazovanja/razreda
  • OIB učenika
  • Ime i prezime mentora
  • Naziv škole
  • Naziv discipline