20 rujan 2019

Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja WorldSkills Croatia u šk. god. 2019./20.

Započele su pripreme za organizaciju natjecanja WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, temeljem članka 13. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) s danom 19. rujna objavila je Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020., a dana 27. rujna objavljene su i Izmjene i dopune Pravila i uputa za organizaciju i provedbu natjecanja učeika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020.