21 prosinac 2020

Ponovljeni javni poziv za prosudbena povjerenstva - WorldSkills Croatia 2021.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za članove prosudbenih povjerenstava za Državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2021. u okviru ESF-ova projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“.

Nakon isteka roka za dostavu prijava po Javnom pozivu za prijavu kandidata za članove prosudbenih povjerenstava za Državno natjecanje učenika strukovnih škola  - WorldSkills Croatia 2021. ostala su nepopunjena mjesta unutar pojedinih disciplina zbog čega se pozivaju kandidati da podnesu prijave za slobodna mjesta.

U izborniku Dokumenti  možete pronaći tekst Ponovljenog poziva, kao i pripadajuće priloge (Prilog I. i Prilog II.).

Kandidati prilažu obveznu dokumentaciju koja uključuje:

  • prijavni obrazac (Prilog I.)
  • motivacijsko pismo (Prilog II.
  • životopis - ne više od 3 stranice
  • elektronički zapis, odnosno potvrda HZMO-a ili potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju zaposlenja
  • za kandidate iz reda nastavnika strukovnih škola i visokih učilišta suglasnost čelne osobe ustanove u kojoj su zaposleni za sudjelovanje u radu prosudbenoga povjerenstva

Rok za dostavu prijave: 8. siječnja 2021. isključivo elektroničkom poštom na worldskillscroatia@asoo.hr

Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.