8 travanj 2020

Odluka o poništavanju javnog poziva za prijavu škola domaćina za Državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020.

KLASA: 030-08/20-02/18

URBROJ: 332-06-01/5-20-16

Zagreb, 8. travnja 2020. godine

 
Na temelju Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu Vlade Republike Hrvatske od dana 2.4.2020. godine (NN 41/20) te odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729, v. d. ravnatelja Mile Živčić dana 7. travnja 2020. godine donosi sljedeću
 

ODLUKU O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA
 
za prijavu škola domaćina za Državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. u okviru ESF-ova projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“. Cjelokupni tekst Odluke možete pročitati na poveznici.