23 veljača 2019

Objavljen je zadatak za smotru Grafičkih i audiovizualnih tehnologija za 2019. godinu

Pozivamo zainteresirane da pogledaju objavljeni zadatak te se pripreme za prijave!

Na linku možete preuzeti model zadatka za WorldSkills Croatia međusektorsku smotru u školskoj godini 2018./2019., sektor Grafičke i audiovizualne tehnologije.

Svi zainteresirani mogu proučiti zadatak te nakon otvaranja prijava priložiti svoj projekt na analizu prosudbenog povjerenstva koje će odabrati 3 najbolja rada za sudjelovanje na državnom natjecanju i smotri WorldSkills Croatia 2019. od 26.-28. ožujka 2019. godine.

NAPOMENA: na linku se nalazi verzija 2.0 dokumenta. Ukoliko ste preuzeli verziju 1.0 molimo da nju zamijenite s novom.