16 ožujak 2020

CENTAR ZA INFORMIRANJE I PODRŠKU - Help-desk

Poštovani korisnici sustava,

s obzirom na aktualnu situaciju vezanu uz epidemiju koronavirusa (Covid-19), ovim vas putem  obavještavamo da je uspostavljen Centar za informiranje i podršku u slučaju važnih upita, a u nastavku se nalaze kontakti na koje se možete obratiti.

  1. Molimo vas da upite vezane za održavanje virtualne nastave u strukovnim školama koji se odnose na strukovne predmete šaljete na adresu  e-pošte: nastava@asoo.hr
  2. Upiti vezani za sustav strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, natjecanja učenika, priznavanje inozemnih kvalifikacija, stručne ispite, napredovanja te ostali upiti  iz nadležnosti Agencije zaprimaju se telefonom, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati i/ ili putem e - pošte na sljedeće kontakte: ivor.rubesa@asoo.hr, 01/6274 – 697; antonela.simunovic@asoo.hr, 01/6274 – 634
  3. Upite vezane za provođenje programa obrazovana odraslih u virtualnom okruženju možete slati  putem e-pošte na: progimis@asoo.hr; ili telefonom na 01/6274-612 ( Dragica Kovčalija)
  4. Upiti korisnika Europskoga socijalnoga fonda u području obrazovanja zaprimaju se telefonom radnim danom od 8:00 do 16:00 sati i/ili putem e-pošte na sljedeće kontakte: defco@asoo.hr; 01/6274-691

Za hitne i neodgodive upite svaki radni dan iza 17:00 sati te vikendom i blagdanima možete se obratiti na: 099/4395-483 i 099/4395-484