1.3.2017. - 31.5.2017.

Natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama 2017. godine

Agencija je izradila upute za provedbu natjecanja i smotri, vremenski okvir njihova održavanja te je imenovala članove i osigurala sredstva za rad državnih povjerenstava za provedbu natjecanja. Agencija je usklađivala rad državnih povjerenstava te organizirala i snosila troškove smještaja i prehrane svih sudionika natjecanja (učenika, mentora i članova povjerenstava).

Agencija je uz to osigurala i dodjelu nagrada i priznanja najbolje plasiranima.

U razdoblju između ožujka i svibnja 2017. godine organizirana su i održana državna natjecanja učenika u ukupno 68 strukovnih disciplina (64 pojedinačne i 4 skupne) u 13 obrazovnih sektora te sedam smotri učeničkih radova (prilog 5.). Natjecanja su organizirana na 29 lokacija škola domaćina iz čitave RH (prilog 6.). Na natjecanjima su sudjelovala 988 učenika uz pratnju 757 mentora. U organizaciji i provedbi natjecanja angažirano je ukupno 214 članova državnih povjerenstava.

Nakon provedenih državnih natjecanja za pobjednike je, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, organizirana dodjela nagrade „Faust Vrančić“ koja je održana 30. lipnja 2017. godine. Nagrada „Faust Vrančić“ je dodijeljena za 77 učenika - državna prvaka, dok je za 62 učenika - koji su osvojili prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima, smotrama ili izložbama - dodijeljena priznanja. Njihovim mentorima su dodijeljene zahvalnice.