16 siječanj 2020

Vožnja motornog vozila

Vozač motornog vozila treba imati sposobnosti za sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom na prometnicama, znanje i vještine za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje. Nužno je steći znanja o sigurnosti pri radu i razviti ekološku svijest i osobnu odgovornost. Bitno je poznavanje propisa vezane uz poznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama i cestovnoj signalizaciji. Vozač motornog vozila poznaje vrste i značajke vozila u cestovnom prijevozu te mehanizacije koja se koristi za ukrcaj ili iskrcaj tereta, poznaje tehnologiju prijevoznoga procesa i dokumentaciju vezanu uz njega te posjeduje vještine upravljanja vozilom u cestovnom prometu.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA