29 siječanj 2020

Veterina

Veterinarski tehničar pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnozi bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, te higijenske poslove u veterinarstvu. Priprema životinje za pregled, te ih pridržava pri pregledu i tretmanu. Pomaže veterinaru pri izvođenju kirurških zahvata. Obavlja jednostavnije preglede životinja i pruža prvu pomoć životinjama. Potrebne su im dobro razvijene komunikacijske i organizacijske vještine. Inovativnost, kreativnost, empatija za životinje i njihove vlasnike ključni su atributi koje moraju posjedovati. Veterinarski tehničari mogu raditi u referentnim laboratorijima za dijagnostiku bolesti te na procjeni zdravstvene ispravnosti hrane. Rade u zoološkim vrtovima, lovištima, u skloništima za nezbrinute životinje te obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija

Izlučno natjecanje - smjernice za Organizacijsko povjerenstvo škole domaćina i mentore natjecatelja

 

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA