23 siječanj 2020

Tajničko poslovanje

Poslovni tajnik je vješt u poslovnom komuniciranju, organiziranju i provedbi poslovnih sastanaka te poznavanju pozitivnih zakona iz radnog prava. Prati i nadzire poslovne procese te prikuplja, ocjenjuje i prenosi poslovne i druge informacije. Također mora kvalitetno primjenjivati deseteroprstno slijepo pisanje na tipkovnici i voditi uredske evidencije prema pravilima struke. Posebno su važne vještine komuniciranja i prezentiranja, timskog rada i organizacijske sposobnosti te poznavanje stranog jezika. Od poslovnog tajnika očekuje izuzetna odgovornost i savjesnost. U manjim poduzećima poslovni tajnik je ključna osoba koja obavlja sve administrativne i tajničke poslove. Može raditi u privatnim poduzećima, stručnim službama društvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave te u svim javnim ustanovama. U radu koristi modernu uredsku tehnologiju, informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i elektroničke baze podataka pri čemu mora pratiti trend razvoja novih tehnologija te se prilagođavati njihovoj primjeni u praksi, što uključuje stalno usavršavanje u struci. Poslovi i radni zadaci zahtijevaju primjerno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, inicijativu, točnost, ažurnost i odgovornost. Važna je sposobnost komuniciranja s ostalim suradnicima, strankama i poslovnim partnerima.


Upravni referent samostalno i odgovorno koristi pozitivne zakonske propise u uredskom poslovanju i dopisivanju te komuniciranju na materinskom i stranom jeziku, posjeduje organizacijske sposobnosti i vještine rada u timu. Samostalno i odgovorno obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja, te donosi rješenja u jednostavnim upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti, vodi propisani očevidnik i izdaje izvode iz tih očevidnika, vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se vode službeni očevidnici, izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama. Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata. Upućuje stranke na to koje sve dokumente trebaju donijeti na uvid i koje sve obrasce trebaju ispuniti kako bi dobili traženi dokument, zatim priprema tražene dokumente i o tome vodi evidenciju. Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave, lokalnoj samoupravi, pravosuđu i različitim drugim ustanovama.

 

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija