20 prosinac 2018

Prometna tehnologija

Tehničar cestovnog prometa prikuplja i analizira podatke o potrebama prijevoza tereta i putnika cestovnim putem, podatke o tehničkim i ekonomskim mogućnostima eksploatacije cestovnih vozila, te određuje, ili sudjeluje u određivanju, optimalnih uvjeta prijevoza. Nadalje, realizira organizaciju prijevoza u skladu s postavljenim uvjetima i pravilima. U brizi o sigurnosti i ekonomičnom održavanju i korištenju vozila, tehničar cestovnog prometa organizira ili provodi tehničke preglede vozila, registraciju vozila, osiguranje putnika, tereta i vozila, brine o pravovremenom servisiranju vozila i održavanju vozila u ispravnom stanju, nabavci rezervnih dijelova, goriva, maziva i sl.

Tehničar za željeznički promet regulira promet vlakova i željezničkih vozila na kolodvoru i na pruzi. Nadzire poslove razmještaja i pomicanja vagona i vlakova te obavlja razne transportne poslove. Regulira i osigurava vozni put vlaka, odnosno ulazak, izlazak i polazak vlakova kroz kolodvor. Stalno prati kretanje vlakova i usklađuje ih s voznim redom, dočekuje i ispraća vlakove, daje signal za polazak vlaka, organizira sastavljanje vlakova za otpremu, vodi brigu o izvršenju probnog kočenja, uvodi vlakove u promet i drugo.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA