16 siječanj 2020

Pomorska nautika

Poslovi i radni zadaci pomorskog nautičara utvrđeni su odredbama međunarodnih konvencija o standardima za obrazovanje pomoraca. Pomorski nautičar bavi se analiziranjem plovidbe, planiranjem i organiziranjem putovanja, pripremanjem i korištenjem navigacijske, signalizacijske i komunikacijske opreme, provjeravanjem ispravnosti uređaja i opreme na brodu, pripremanjem plovidbe, vođenjem putovanja i navigacije, rukovanjem i upravljanjem brodom, slaganjem i rukovanjem teretom, održavanjem sigurnosti broda i plovidbe, održavanjem broda, brodske opreme i uređaja, komuniciranjem s operativnim osobama na brodu i na kopnu, provođenjem mjera zaštite morskog okoliša i sigurnosti kao i provođenjem nacionalnih i međunarodnih propisa o zaštiti zdravlja ljudi i morskog okoliša. Složenost poslova i radnih zadataka zahtijeva od pomorskog nautičara izrazito dobre senzorne sposobnosti, sposobnost usredotočenosti kroz duži vremenski period, sposobnost procjenjivanja udaljenosti, okretnost, brzinu u odlučivanju i djelovanju, spremnost na timski rad i suradnju s različitim profilima ljudi, sposobnost brzog snalaženja u novim i nepoznatim situacijama, vrlo dobre organizacijske sposobnosti, visoki stupanj komunikacijskih vještina, kao i visoku socijalnu inteligenciju i prilagodljivost.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA