4 veljača 2020

Poduzetništvo

Ekonomist prikuplja, evidentira i pohranjuje poslovne isprave u proizvodnim tvrtkama i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti (kao što su banke, osiguravajuća društva, turističke agencije, turističke tvrtke te trgovačke i ugostiteljske tvrtke). Evidentira i vodi troškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, robno i materijalno knjigovodstvo, financijsko knjigovodstvo, salda-konti kupaca i dobavljača, vodi obračun plaća, financijsko poslovanje i računovodstvo obrta u sustavu poreza na dohodak, priprema informacije za internu kontrolu, interne i eksterne korisnike, sudjeluje u izradbi poslovnih planova i analiza poslovanja. Ovlasti i odgovornosti razlikuju se ovisno o vrsti tvrtke ili organizacije te o formalnim nadleštvima, određenima unutarnjim pravilnicima.

Komercijalist obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. Komercijalist zaposlen u trgovačkom poduzeću, odnosno društvu posreduje robom između proizvođača proizvoda i njihovih krajnjih korisnika. Komercijalist u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - ažurirana nelektorirana verzija

*dodano pojašnjenje na str.9. - Materijali, oprema i alati koji donose natjecatelji - Memorijski stik s video uratkom tvrtke, natjecateljski timovi donose na školsku, međužupanijsku i državnu razinu natjecanja.

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA