6 veljača 2020

Keramičarstvo i oblaganje

Keramičar postavlja pločice na ravne i tvrde podloge (zidove i podove). Ravna podlogu, priprema i reže pločice za kutove, priprema i miješa smjesu za lijepljenje te je nanosi na podlogu i pločice. Lijepi pločice za podlogu pazeći da površina bude ravna i da razmaci među pločicama budu ravnomjerno raspoređeni. Popunjava (fugira) prostor između pločica posebnom smjesom za fugiranje. Keramičar postavlja keramičke, betonske i kamene pločice u novogradnjama kao i pri renoviranju već postojećih objekata. Oblaže zidove, podove i druge površine, najčešće u unutrašnjosti stambenih i drugih objekata (kuhinjama, kupaonicama i hodnicima), no ponekad i na vanjskim površinama.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija

Izlučno natjecanje: Zadatak (nelektorirana verzija)

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA