27 siječanj 2020

Geodezija

Tehničar geodezije i geoinformatike poslove obavlja samostalno i u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije. Posao koji obavlja tehničar geodezije i geoinformatike obavlja se na terenu i u uredu. Narav geodetskih poslova zahtijeva visoku preciznost i točnost te su stoga nužna znanja iz matematike i informatike.

Poslovi uključuju prikupljanje podataka (neposredno prikupljanje - mjerenjem geodetskim instrumentima, različitim geodetskim metodama. Posredno prikupljanje – metodama daljinskog promicanja, analizom i preuzimanjem podataka iz postojećih baza (službenih evidencija, projektnih dokumentacija i sl.); obradu podataka (obavlja se odgovarajućim računalnim programima. Pri numeričkoj obradi mjerenih podataka obično se primjenjuju metode matematičke statistike i računa izjednačenja. Pri grafičkoj obradi upotrebljavaju se odgovarajući tehnički standardi. Tako obrađeni podaci postaju dijelovi raznih prostornih informacijskih sustava); predočavanje podataka (digitalne karte, digitalni modeli terena i prostorni informacijski sustavi koji čine osnovu učinkovitog gospodarenja prostorom uz maksimalnu zaštitu okoliša). Značajan dio geodetskih podataka predočen je u obliku službenih evidencija rade na izmjeri zemljišta, u svrhu izrade planova i karata. Također vode evidenciju o vlasništvu i o promjenama na zemljištu.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA