16 siječanj 2020

Električne instalacije

Elektroinstalater postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. Elektroinstalater radi na poslovima postavljanja i popravaka električnih instalacija, montaži i demontaži električne rasvjete, ispitivanju i otklanjanju neispravnosti instalacija i rasvjete. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente. Električne sustave instalira uglavnom u stanovima, uredima, tvornicama i privatnim poduzećima.


Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača. Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja, električnih mreža i elektroinstalacija. Radi i na postavljanju strojeva, transformatora, mjerno-regulacijskih naponskih vodova, visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. Vrši izvedbu nadzemne mreže - izbor odgovarajućih stupova, skladištenje i transport stupova do mjesta postavljanja, polaganje uzemljenja i namještanje vodova za uzemljenje.


Elektromehaničari izrađuju i montiraju dijelove za elektrouređaje: kućanske aparate i druge električne strojeve. Oni ispituju ispravnost elektroničkih sklopova te održavaju i vrše popravke elektrotehničkih kućanskih aparata. Osim što popravljaju, elektromehaničari i proizvode/izrađuju opremu za električne kućanske aparate. Također proizvode, popravljaju i održavaju opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Postavljaju i održavaju postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija. Proizvode i popravljaju transformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Njihov posao uključuje i montažu i održavanje pokretnih stepenica i dizala.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA