30 siječanj 2020

CNC i CAD/CAM tehnologije

Operater na CNC strojevima rukuje klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima u proizvodnji i reparaciji dijelova strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi računalom i odgovarajućim programskim rješenjima.

Strojarski tehničar upotrebljava i održava strojeve i alate, te sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju. Zajedno s inženjerima unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. Izrađuje i koristi tehničku i tehnološku dokumentaciju, te je uređuje i arhivira uz uporabu suvremenih pomagala, konstruira jednostavne elemente, podsklopove i naprave. Osim toga, upravlja i podešava numerički kontrolirane strojeve za obradu i druge strojeve, te izvodi tehnička, tehnološka i druga mjerenja jednostavnijim i složenijim uređajima.

Strojarski računalni tehničar se bavi poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja. Mogu raditi u odjelima konstrukcije elemenata i sklopova, na pripremi i vođenju proizvodnje te u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Strojarski računalni tehničar skicira i proračunava različite elemente strojeva. Osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija

Izlučno natjecanje: Upute 

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA

RADIONIČKI NACRT 1

RADIONIČKI NACRT 2