16 siječanj 2020

Arhitektonske tehnologije

Arhitektonski tehničar analizira i snima postojeće stanje, izrađuje nacrte i dijelove tehničke dokumentacije stambenih i jednostavnih javnih zgrada, izrađuje nacrte i dijelove tehničke dokumentacije za povijesne građevine pod zaštitom odgovarajućih institucija, vodi izvedbu građevinskih radova i prateće dokumentacije na gradilištu, odgovorno pristupa rješavanju tehničkih zadataka struke u skladu s pravilima struke i energetski učinkovite gradnje, očuvanja graditeljskog naslijeđa, očuvanja zdravlja, zaštite prirode i održivog razvoja. Arhitektonski tehničar može raditi u tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije, na otvorenim i zatvorenim gradilištima zgrada, zavodima za zaštitu spomenika, konzervatorskim zavodima te uredima za izdavanje dozvola.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Infrastrukturni popis za državno natjecanje

MODEL ZADATKA - nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS - nelektorirana verzija

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA