Eko laboratorij

Ekološki tehničar radi u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša, ustanovama za nadzor u području zaštite okoliša te u laboratorijima na poslovima ispitivanja, provođenja i kontrole procesa s posebnim naglaskom na objedinjene uvjete zaštite okoliša, a u cilju očuvanja okoliša i biosfere te zaštite prirode. Posebnost ekološkog tehničara očituje se u razumijevanju načela zaštite okoliša, kao i u mogućnosti objedinjavanja svih uvjeta zaštite okoliša unutar svakodnevnog rada. Rad uključuje širi spektar djelovanja te podrazumijeva poznavanje osnova prirodnih i tehničkih znanosti.

Kemijski tehničar ima značajnu ulogu u procesnoj kemijskoj industriji, razvoju i primjeni novih tehnologija te u znanstvenim istraživanjima. Sudjeluje u proizvodnji, provedbi i kontroli proizvodno-tehnoloških procesa. Vodi evidencije i izvještaje o tijeku proizvodnje, korištenju sirovina i kemikalija, zalihama i kvaliteti izrađenih proizvoda. Kontrolira ispravan rad strojeva te surađuje pri razvijanju novih proizvoda i tehnologija. Pri nadzoru računalno upravljanih procesa ili zahtjevne opreme radi u namjenskim prostorima ili na strojevima gdje su smješteni kontrolna oprema i računalni terminali. U laboratoriju provodi osnovnu kvalitativnu i kvantitativnu analizu uzoraka i kontrolira kvalitetu sirovina i proizvoda. Vodi tehničku dokumentaciju o provedenim analizama. U radu koristi laboratorijski pribor i posuđe, vage i ostale mjerne instrumente te drugu laboratorijsku opremu. Radi s kemikalijama, ponekad s opasnim reagensima, te se mora strogo pridržavati postupaka i pravila o zaštiti na radu, pri čemu koristi zaštitnu opremu.

Disciplina je povezana sa sljedećim nastavnim planovima i programima ili strukovnim kurikulumima:

  • Ekološki tehničar
  • Kemijski tehničar

Obrazovni sektor u strukovnom obrazovanju

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Više o disciplini

Posebnost ekološkog tehničara očituje se u razumijevanju načela zaštite okoliša, kao i u mogućnosti objedinjavanja svih uvjeta zaštite okoliša unutar svakodnevnog rada. Rad uključuje širi spektar djelovanja te podrazumijeva poznavanje osnova prirodnih i tehničkih znanosti.

Zbog rukovanja malim količinama tvari, od kojih su neke posebno štetne za zdravlje, kao i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pozornosti te emocionalna stabilnost.

Dokumenti

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

VREMENIK NATJECANJA

TEHNIČKI OPIS – nelektorirana verzija

MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

SPECIFIČNA PRAVILA DISCIPLINE – nelektorirana verzija

ŠKOLSKA GODINA 2021./2022.

VREMENIK NATJECANJA

TEHNIČKI OPIS – nelektorirana verzija

MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

ŠKOLSKA GODINA 2020./2021.

VREMENIK NATJECANJA

Upute za izlučna natjecanja – nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS – nelektorirana verzija

MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

INFRASTRUKTURNI POPIS

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

MODEL ZADATKA – nelektorirana verzija

TEHNIČKI OPIS – nelektorirana verzija

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

WorldSkills Croatia državna natjecanja

Otkrij kako se natjecati.

Skip to content