Dokumenti

Javni poziv za prijavu škola domaćina za državna natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia u školskoj godini 2018./2019.

5 Odluka o produženju roka za prijave za škole domaćine.pdf (1)
4 Odluka o produženju roka za dostavu prijava.pdf
3 Odluka o produženju roka dostava prijava na Javni poziv.pdf
2 Odluka o produženju roka za dostavu prijava na Javni poziv za škole domaćine WSC natjecanja.pdf (1)
1 Javni poziv za prijavu škola domaćina WSC natjecanja.pdf
Kratke upute zainteresiranim školama za domaćinstvo.pdf (1)
Prilog II. Izjava škole.docx
Prilog III. Prijavni obrazac za prijavu škole domaćine za WorldSkills Croatia.docx

Pozivi za Prosudbena povjerenstva

Drugi ponovljeni Javni poziv za Prosudbena povjerenstva WSC natjecanja.pdf
Ponovljeni-i-izmijenjeni-javni-poziv-natjecanja.pdf
Javni poziv za WorldSkills natjecanja.pdf
Treći ponovljeni Javni poziv za WSC smotre.pdf
Drugi ponovljeni Javni poziv za Prosudbena povjerenstva WSC smotre.pdf
Ponovljeni-javni-poziv-smotre.pdf
Javni poziv za WorldSkills smotre.pdf

Javni poziv za prijavu škola domaćina za Smotre radova učenika strukovnih škola i sajam Vježbeničkih tvrtki - WorldSkills Croatia u školskoj godini 2018./2019.

03 Odluka o produženju roka prijava za škole domaćine WSC smotre.pdf
2 Odluka o produženju roka za dostavu prijava WSC smotre.pdf
1 Javni poziv za prijavu škola domaćina - Smotre radova.pdf
Kratke upute zainteresiranim školama za domaćinstvo.pdf
Prilog I Izjava škole.docx
Prilog II Prijavni obrazac WSC smotre.docx

Vremenik za međužupanijska natjecanja 2018./2019.

Vremenik za međužupanijska natjecanja.pdf

Javni poziv za natjecatelje WorldSkills Kazan 2019​.

1 Javni poziv.pdf

Novi model natjecanja učenika strukovnih škola

Model natjecanja.pdf

Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. god. 2018./2019.

Pravila natjecanja.pdf

Pravila i upute za organizaciju i provedbu WorldSkills Croatia smotri u šk. godini 2018. / 2019.

Pravila smotre.pdf

Volonteri za WorldSkills Kazan 2019

WSC2019_Extended_Secretariat_positions_advertised.pdf